فروش واحد اداری در کادی کوی هاربیه

واحد 1+2 در کادی کوی هاربیه

واقع در مرکز کادی کوی

طبقه اول دارای دو اتاق

قیمت: 900.000 لیر

مناسب جهت اداری و کارهایی از قبیل تاتو و عکاسی و …