فروش مغازه در مالتپه نزدیک جاده مینیبوس

1 باب مغازه با مشخصات زیر:

در ساختمانی نوساز

40 مترمربع

قیمت: 1.920.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در چهار راه با اجاره پرداختی از طرف شوک ماهانه  5150 لیر قرارداد 5 ساله افزایش سالانه حدود 12 تا 15 درصد