همه آنچه باید در مورد اقامت تمکن مالی ترکیه بدانید

همه آنچه باید در مورد اقامت تمکن مالی ترکیه بدانید

برای اخذ شهروندی ترکیه نیاز به اعلام دارایی و گردش مالی و تمکن مالی است؟

خیر! به هیچ وجه.

هنگام درخواست شهروندی و تابعیت کشور ترکیه هیچگونه نیازی برای اعلام دارایی های فعلی شما نیست.