فروش آفیس در کادی کوی میدان گاو

1 باب آفیس با مشخصات زیر:

طبقه 1

30 مترمربع

قیمت: 570.000 لیر

بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری از لحاظ لوکیشن در میدان اصلی کادی کوی میدان گاو با تردد بسیار زیاد