• استخر روباز
  • پارکینگ
  • نگهبانی 24 ساعت 7 روز هفته
  • سند شش دانگ
  • مناسب شهروندی و پاسپورت