• استخر روباز
  • نگهبانی 24 ساعت
  • فضای سبز
  • پارکینگ