• امکانات رفاهی:
 • استخر باز و بسته، پارک و باغ، پارکینگ بسته 2 طبقه، کافه، رستوران و سایر فضاهای اجتماعی
 • دسترسی ها:
 • متروبوس 3 دقیقه
 • استانبول مترو اونالان 5 دقیقه
 • مرکز خرید امار 5 دقیقه
 • مرکز خرید آکاسیا 5 دقیقه
 • تپه چملیجه 10 دقیقه
 • خیابان بغداد / کادیکوی 10 دقیقه
 • تونل اوراسیا 10 دقیقه
 • پل شهدا 15 ژوئیه 10 دقیقه
 • دانشگاه مدنیت 10 دقیقه
 • بیمارستان گوزتپه 15 دقیقه
 • فرودگاه صبیها گوکچن 30 دقیقه