• داخل سیته بسیار عالی در محله ادنان
  • استخر
  • باشگاه
  • سونا
  • حمام ترکی
  • نگهبانی 24 ساعت
  • زمین بازی کودک
  • مناسب اقامت و شهروندی