• امکانات رفاهی:
  • زمین بازی کودکان – آبگیرهای مصنوعی داخل پروژه – زمینهای ورزشی روباز – استخرهای زینتی – باغ گل رز و باغ میوه – مسیر پیاده روی
  • فضای سبز:
  • پارک جنگلی – جنگل های آیدوس – ساحل پندیک
  • حمل و نقل:
  • فاصله تا ایستگاه های مترو، اتوبوس و مینی بوس 50 متر
  • فاصله تا فرودگاه صبیحا و بزرگراه تم 10 کیلومتر
  • فاصله تا اتوبوس دریایی تندروی یالووا 3/5 کیلومتر
  • بیمارستان ها:
  • فاصله تا بیمارستان های دانشگاه مدیپول، شیفا، منطقه ای و سنتوری 2 کیلومتر
  • فاصله تا بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی مرمره 2/5 کیلومتر