• پارکینگ
  • انباری
  • استخر و سونا
  • حمام ترکی
  • زمین بازی
  • باشگاه ورزشی
  • نگهبانی 24 ساعت