سایر مشخصات مجموعه:

📌 تنها 200 متر از خط مترو Kadikoy-Tavsantepe فاصله دارد.
📌 مستقیماً در بزرگراه E5 قرارگرفته است.
📌 پروژه در کنار مجلل ترین مراکز خرید قرار دارد.

تماشای ویدئو: