سایر مشخصات مجموعه:

? تنها 200 متر از خط مترو Kadikoy-Tavsantepe فاصله دارد.
? مستقیماً در بزرگراه E5 قرارگرفته است.
? پروژه در کنار مجلل ترین مراکز خرید قرار دارد.

تماشای ویدئو: