واحد ها بصورت برای فروش عرضه شده‌اند:

  • تک خواب 1+1
  • دو خواب 1+2
  • سه خواب 1+3

بلوک های A

  • واحدهای تک خواب 1+1 و دو خواب 1+2
  • بلوک های آ در یازده طبقه و دو طبقه پارکینگ
  • منظره رو به شهر و فضای سبز مجموعه

بلوک های B

  • واحد های دو خواب 1+2 و سه خواب 1+3
  • بلوک های ب در دوازده طبقه و سه طبقه پارکینگ
  • منظره رو به فضای سبز مجموعه

سالن های ورزشی برای بانوان و آقایان مجزا می باشد.
برای واحد های تک خواب یک پارکینگ و برای واحد های دو خوابه و سه خوابه دو پارکینگ در نظر گرقته شده است.