* ویژگی‌های اصلی:

 •  آپارتمان سرمایه گذاران
 •  تاریخ تحویل: بستگی به فازها دارد
 • دریا، جزایر پرنس، و منظره دره
 •  گارانتی املاک کنوت
 • فروشگاه های خیابان پالادیوم

* دسترسی به امکانات حمل و نقلی:

 • مترو کوچوکیالی: ۲ دقیقه (پیاده‌روی)
 • تونل اوراسیا: 18 دقیقه
 • Bostancı IDO: 10 دقیقه
 • فروشگاه‌های خیابان پالادیوم: ۲ دقیقه (پیاده‌روی)
 • فرودگاه سابیها گوکچن: 30 دقیقه
 •  مرکز خرید هیل تاون: 3 دقیقه
 • نزدیک به دانشگاه ها و مدارس بین المللی
 • نزدیک به بسیاری از بیمارستان ها

* دسترسی به مراکز شهری:

 •  در نزدیکی اتوبان اصلی استانبول TEM
 •  در فاصله 30 کیلومتری فردوگاه اصلی استانبول
 • در نزدیکی محل احداث کانال جدید استانبول
 •  در نزدیکی مرکز خرید آکباتی
 •  در نزدیکی ورزشگاه و استادیوم بین المللی تنیس
 •  در نزدیکی بیمارستان ایستنیه