نزدیکی به وسایل حمل و نقل:

  • فاصله‌ی 20 دقیقه‌ای تا مترو
  • ایستگاه اتوبوس در نزدیکی پروژه
  • Dolmus در کنار پروژه