• شرایط قیمت در بهترین حالت ممکن در منطقه
  • یکی از بهترین لوکیشن ها در استانبول