دسترسي‌های مجموعه‌ی بیوک‌چشمه:
  • 20 دقیقه فاصله تا فرودگاه استانبول
  • 8 دقیقه مسافت تا متروبوس
  • 2 دقیقه فاصله تا ایستگاه اتوبوس
  • 10 دقیقه مسافت تا دریاچه
  • 15 دقیقه فاصله‌ی زمانی تا ساحل Büyükçekmece/albatross
  • فاصله‌ی 5 دقیقه‌ای تا شهر نمایشگاهی تویاپ
  • تنها 10 دقیقه فاصله تا مراکز مهمی مانند، دانشگاه، بیمارستان دولتی و خصویصی و مرکز خرید

ویدئوی واحدها را ببینید: