دسترسی‌های  محلی آپارتمان‌ها

  •  فاصله‌ی 1 دقیقه‌ای با بزرگراه E 80
  •  فاصله‌ی 10 کیلومتری با بزرگراه E5
  • Basin Express
  • دقیقا مقابل ایستگاه متروی ماسکو
  • فاصله‌ی 1 دقیقه‌ای تا ایستگاه اتوبوس
  • تنها 8 کیلومتر فاصله با بزرگترین بیمارستان بخش اروپایی استانبول
  • نزدیکی به مدارس دولتی و خصوصی در تمامی مقاطع تحصیلی