قدم به قدم برای ثبت شركت در تركيه

قدم به قدم برای ثبت شركت در تركيه
99.01.15

امروزه شرکت ها تمایل دارند ساختار خود را از نظر سرمایه، اطلاعات و فناوری مجددا ارزیابی کنند. شکی نیست که در جهت رقابت های تجاری بین المللی، این مسأله نقش مهمی در تصمیم گیری برای ایجاد مشاغل خارج از کشور دارد. از این دیدگاه کشور ترکیه، از شرکت هایی که می خواهند تلاش های بین المللی و جهانی شدن خود را در قالب طرح های قانونی و سیاسی توسعه دهند، حمايت ميكند. در اين مطلب به چگونگى تأسيس شركت و گرفتن اين امتياز از سوى دولت تركيه ميپردازيم.

اصولاً برای تأسیس شرکت باید ابتدا عنوان شرکت، دامنه/موضوع فعالیت، اعلام مرکز، مدیر یا نمایندگى، سرمایه و سهام مشخص شود.

با باز کردن حساب بانکی در شناسه بالقوه مالیات (بسته به نوع و میزان سرمایه شرکت) و پرداخت مبلغ 1/4 سرمایه جدید مشارکت (25٪) به استثنای شرکتهاى خصوصى باید مرحله اوليه طى ميشود.

اسناد شرکت باید در سیستم رجیستری مرکزی (MERSİS) ثبت شود و مدارک زیر، به اداره ثبت تجارت ارائه شود:

دادخواست ثبت نام اتاق بازرگانی

فرم اطلاع رسانی تأسیس شرکت

قرارداد اصلی شرکت

اگر شریک خارجی یک شخص حقیقی است ، یک نسخه معتبر پاسپورت و ترجمه آن و شماره مالیاتى

اگر شریک خارجی یک شخص حقوقی باشد ، ترجمه ای معتبر از اسناد فعالیت و خلاصه رجیستری که حاوی حاشیه نویسی آپوستیل ميباشد، تأیید شده توسط کنسولگری ترکیه ، اتاق صنعت یا تجارت یا دادگاه های مجاز

وکالت معتبر صادر شده به شخص حقیقی که تأسیس شرکت را انجام خواهد داد.

درخواست ثبت نام از مقامات معتبر با عنوان شركت

فرم درخواست ثبت اتاق تجارت