سوالات مهاجرت

آسان ترین روش اخذ شهروندی ترکیه چیست؟

شما میتوانید از طریق خرید ملک در کشور ترکیه به ارزش 250 هزار دلار تابعیت، شهروندی و پاسپورت ترکیه را برای کل اعضای خانواده فورا دریافت کنید.