اطلاعات مفید

  • فاصله از مرکز شهر: 6 دقیقه
  • فاصله از مرکز خرید: 6 دقیقه
  • فاصله از ایستگاه اتوبوس: 5 دقیقه
  • فاصله از فرودگاه: 35 دقیقه