دانستنی های ضروری مهاجرت

98.12.15
در زمان مهاجرت مدارک ضروری خود را به همراه داشته باشید

در زمان مهاجرت مدارک ضروری خود را به همراه داشته باشید

یکی دیگر از نکات مهم قبل از مهاجرت، به همراه داشتن مدارک مهم هویتی همچون پاسپورت [ ... ]

98.12.15
مهارت زبان خود را تقویت کنید

مهارت زبان خود را تقویت کنید

وقتی وارد یک کشور جدید می‌شوید باید بتوانید با مردم آنجا به‌ راحتی ارتباط برقرار [ ... ]

98.12.15
قبل از مهاجرت با قوانین کشور میزبان آشنا شوید

قبل از مهاجرت با قوانین کشور میزبان آشنا شوید

یکی دیگر از نکات مهم قبل از مهاجرت به کشوری مثل ترکیه، آشنایی با قوانین آن است.  [ ... ]

98.12.15
پیدا کردن شغل قبل از مهاجرت

پیدا کردن شغل قبل از مهاجرت

برخی از کشورها همچون استرالیا و کانادا برنامه‌ها و سیاست‌های خاصی را برای ورود م [ ... ]

98.12.09
شماره تلفن های ضروری

شماره تلفن های ضروری

شماره تلفن اضطراری شماره تلفنی است که در صورت بروز شرایط جدی ناگهانی از طریق تلف [ ... ]

98.12.02
چند عادت مهم مردم ترکیه

چند عادت مهم مردم ترکیه

بسیاراهل چانه زدن هستند از خرید گرفته تا تصمیمات سیاسی. خانمهای بی حجاب هم به وق [ ... ]