چند عادت مهم مردم ترکیه

چند عادت مهم مردم ترکیه

بسیاراهل چانه زدن هستند از خرید گرفته تا تصمیمات سیاسی.

خانمهای بی حجاب هم به وقت دعا و حضور بر مزار کسی، روی سرشان شال می اندازند.

ورود به منزل با کفش پسندیده نیست بخصوص در بین اقشار متوسط.

هنگام پخش سرود ملی ترکیه هر جا باشند می ایستند

بسیار به چشم زخم اعتقاد دارند.

برای سلام با یکدیگر دست میدهند ولی برای خداحافظی نه.

بوسیدن صورت ۲ بار و اول طرف راست و بعد طرف چپ است .مردان هم با سر بهم زدن با یکدیگر احوالپرسی میکنند.

برای دور هم بودن وعده صبحانه را ترجیح میدهند اما برای ملاقاتهای تجاری وعده شام مهمتر است.

اهل تعارف نیستند اگر دعوتشان میکنید و یا برعکس احتمال قبول این دعوت زیاد است.

از مهمترین اولویتهای فرهنگی ترکها وطن، پرچم، اسلام و فوتبال است.

به سالمندانِ غیر اشنا عمو و خاله میگویند.

در اتوبوسها و وسائل نقلیه عمومی برای خانمهای باردار و سالمندان حتما جا باز میکنند.

در قهوه خانه ها بازی به نام اوکی (دومینو) بازی میکنند.

سوپ تحت هر شرایط آب و هوایی جزو اصلی سفرهء ترکهاست.

در عروسی و عزا بسیار ساده پذیرایی میکنند.

از عادت های خیلی خوبه مردم ترکیه به حیوانات علاقه زیادی دارند بخصوص سگ و گربه.

به معلم بیش از دکتر احترام میگذارند.