چرا ترکیه برای ایرانیان بهترین مقصد است؟

چرا ترکیه برای ایرانیان بهترین مقصد است؟
99.02.12

امروزه كشور تركيه مقصد بسيارى از مهاجران ايرانى است. بر اساس آمار قانونى، تعداد ايرانيان ساكن تركيه ٣٥ هزار نفر و طبق آمار غیرقانونى تعداد ايرانيان ساكن بين ١٠٠-١٥٠ هزار نفر ميباشد. البته كه اين حجم از انتخاب و مهاجرت بى دليل و كوركورانه نميتواند باشد. در اين مطلب سعى داريم بعضى از اين دلايل را براى شما بيان كنيم:

١-كشور ايران و تركيه همواره روابط خوبى از همه جهت باهم داشته اند.

٢-ورود به كشور تركيه براى ايرانيان نيازمند ويزا نيست.

٣-نزديك بودن و گره خوردن تاريخ و فرهنگ دو كشور در دهه هاى مختلف بر همه واضح است.

٤-اشتراكات دينى و فرهنگى دو كشور فراوان است.

٥-اعتدال آب و هوايى كشور تركيه در هر ٤ فصل به صورت مجزا.

٦-بر اساس پيشرفت اقتصادى كشور تركيه شما ميتوانيد با حداقل سرمايه، پرسودترين کارها را انجام دهيد.

٧-كشور تركيه كشورى همسايه بوده و انتقال سرمايه ميتواند به راحتى انجام گيرد.

٨-دسترسى راحت و وجود راههاى مختلف براى مسافرت به كشور تركيه (هوايى،قطار،اتوبوس،ماشين شخصى و…)

٩-امكان ديدار با خانواده و برگشتن به وطن فقط در طى چند ساعت.

١٠-امكان خريد خانه با امكانات مناسب بدون مانع، با سرمايه اى معقول.

١١-امكان خريد،گردش و سفر در خود تركيه به دليل وجود طبيعت و شهرهاى زيبا و متنوع با حداقل هزينه

١٢-امكان زندگى شهرى ٢٤ ساعته در اكثر كلانشهر هر به دليل زنده بودن جمعيت و بافت شهرى.

١٣-فراهم بودن امكانات تحصيل در دوره هاى مختلف در بهترين دانشگاه ها و كالج ها.

١٤-داشتن تجربه مهاجرت آسان بدون خراب كردن پل هاى پشت سر.

اين ها تنها چند دليل پر رنگ از هزاران دليل براى انتخاب كشور زيباى تركيه است.