هزينه هاى داشتن خودروى شخصى در تركيه

هزينه هاى داشتن خودروى شخصى در تركيه
98.12.26

خودروها در تركيه از لحاظ سوخت به ٢ نوع بنزينى و ديزلى تقسيم ميشوند. در خودروهاى ديزلى صداى موتور بيشتر است و هزينه هاى تعمير نسبت به خودروهاى بنزينى بيشتر است. ناگفته نماند قيمت سوخت ديزل در مقايسه با بنزين حدود ٢٥٪؜كمتر است و در كشورى مانند تركيه كه قيمت سوخت بالا است اين يك فاكتور مهم است. بنزين قيمتى حدود ٦-٧ لير بر ليتر است در حالى كه ديزل حدود ٥-٦لير برليتر قيمت دارد. در حالت كلى اختلاف قيمت بين خودروها با كلاس هاى متفاوت زياد است و قيمت آن نسبت به كشورهاى اروپايى بيشتر است. به طور مثال خودرويى مانند ford fiesta به طور متوسط قيمتى در حدود ١٥٠هزار لير دارد. نكته قابل توجه اين است كه ماركرد خودرو در تركيه به شدت ميتواند از قيمت آن بكاهد. به طورى كه همين خودرو را با ١٠٠هزار كاركردميتوان با قيمتى حدود ٨٠هزار خريدارى كرد. ميتوان هزينه هاى روتين يك خودرو را به طور ميانگين به صورت زير در نظر گرفت؛

بيمه سالانه خودرو: ١٥٠٠ لير

تعويض روغن:٨٠ الى ٢٠٠ لير بسته به نوع روغن

تعويض فيلتر روغن و هوا: ٥٠ الى ١٠٠ لير

تعويض لاستيك(دو عدد): ٥٠٠الى ٢٠٠٠ لير بسته به نوع لاستيك

تعمير و چكاپ: ماشين هاى صفر كيلومتر داراى گارانتى ميبشند و در مقابل تعمير، تعويض قطعه و چكاپ خودرو مبلغ زيادى دريافت نميكنند ولى در شرايط عادى اين كار بين ١٠٠الى ٥٠٠ لير متغير است. البته بسته به نوع خودرو اين قيمت تغيير ميكند.