مدارک مورد نیاز برای خرید ملک در ترکیه چیست؟

مدارک مورد نیاز برای خرید ملک در ترکیه چیست؟

برای تکمیل خرید ملک، خریدار باید گذرنامه ی اصلی، شماره مالیاتی و دو قطعه عکس همراه خود داشته باشد. باز کردن حساب بانکی در یک بانک ترک کاملا اختیاری است.