عيد قربان و اهميت آن در تركيه

عيد قربان و اهميت آن در تركيه
98.12.09

عيد قربان يا همان عيد شيرينى (چون در اين عيد شيرينى و شكلات پخش ميكنند) در تركيه از مهمترين اعياد دينى و فرهنگى مردم به شمار ميرود. مردم طولانى ترين ايام تعطيل را در اين عيد دارند. اداره جات و موسسات دولتى، مدارس و دانشگاهها رسما تعطيل ميباشند. قربانى كردن در كشور تركيه بر خلاف ايران مخصوص حجاج نبوده و همه مردم در صورت توان مالى به صورت فرادا و يا شراكتى قربانى ميكنند. اكثر مردم در اين روز حيواناتى مانند گاو، بز و يا گوسفند قربانى ميكنند، لباس نو ميپوشند، خانه تكانى انجام داده و به ديد و بازديد ميپردازند. كوچكترها براى دست بوسى به خانه بزرگترها رفته و عيدى دريافت ميكنند. در اين روز عزيز زيارت اموات نيز مرسوم است. اكثر مردم به شهر و روستاى خود سفر ميكنند، از اين رو ترافيك شهرى و بين شهرى زياد ديده ميشود. ازدحام مسافران داخلى و خارجى در اين ايام باعث رونق بازار ميشود. براى شادى و تفريح مردم در اين روزهاى تعطيل، برنامه هاى تفريحى اعم از كنسرت و نمايش و … زيادى از سوى شهردارى ها و يا موسسات خصوصى برگزار ميشود.