سفر به تركيه با خودرو شخصى

سفر به تركيه با خودرو شخصى
99.01.10

چنانچه قصد سفر به كشور تركيه با خودروى شخصى را داريد بايد به چند نكته اصلى توجه كنيد تا سفر راحت و لذت بخشى را تجربه كنيد. مسافرت با خودروى شخصى به تركيه را ميتوان در ٣ مرحله اصلى خلاصه كرد كه در ادامه يك به يك به آنها اشاره كرده و توضيح ميدهيم؛١-داخل ايران ٢-خروج از مرز ٣-در تركيه

1.داخل ايران: شما بايد قبل از سفر مراتب آن را فراهم كنيد. قبل از هر چيز از سلامت خودروى خود اطمينان حاصل نماييد و اگر مشكلى بود حل كنيد. براى دريافت مدارك بين المللى خودرو بايد داراى گواهى نامه بين المللى باشيد.

با مراجعه به آژانس هاى مسافرتى رسمى سازمان جهانگردى و با ارائه پاسپورت،٢قطعه عكس و مبلغى در حدود ٢٠٠هزار تومان ميتوانيد گواهى نامه بين المللى خود را دريافت كنيد. سپس بايد براى دريافت كاپوتاژ خودرو اقدام كنيد. براى اين كار به اداره گمرك شهر خود مراجعه كنيد و با دادن كارت ماشين، برگه سبز خودرو و مدارك شناسايى خود (مالك خودرو) برگه كاپتاژ را دريافت نماييد. اين برگه ميتواند ٦ ماهه و يا ١ساله باشد. لازم به ذكر است ارائه اين برگه هنگام خروج و طى مسافرت اجبارى است. بعد از اين مرحله با به همراه داشتن گواهينامه بين المللى و برگه كاپوتاژ بايد براى گرفتن دفترچه شناسايى خودرو اقدام كنيد. براى اين كار نيز با مدارك مربوطه به آژانس مراجعه كرده و دفترچه را دريافت ميكنيد.همراه دفترچه ١ جفت پلاك بين المللى به شما امانت داده ميشود كه بعد از استفاده و قبل از واگذارى خودرو به شخص ديگر پس دادن آنها ضرورى است. بعد از اين مرحله مدارك شما كامل است و بايد به فكر اين باشيد كه از كدام مرز ميخواهيد خارج شويد؛ ١-مرز سرو: كه در ٤٠ كيلومترى شهر اروميه واقع شده و از مرز تا اولين شهر طرف تركيه ( يوكسِك اووا)٤٠ كيلومتر است، اين مرز شبانه روزى است. ٢- مرز رازى: كه در ٦٠ كيلومترى شهر خوى قرار دارد و از مرز تا اولين شهرك تركيه( اوزالپ)٤٠ است، اين مرز از شروع ساعت كارى تا ساعت ٤ بعد از ظهر باز ميباشد. ٣-مرز بازرگان: كه در نزديكى شهر ماكو قرار دارد و بعد از مرز تا اولين شهر تركيه ٣٥ كيلومتر است، اين مرز نيز ٢٤ساعته ميباشد.

مدارك لازم جهت مراجعه به گمرك:
سند مالكيت خودرو
برگه سبز خودرو
كارت خودرو
كارت ملي و شناسنامه مالك

مدارك لازم جهت براى مراجعه به دفاتر جهانگردي:
پروانه خروج موقت يا برگه كاپوتاژ صادر شده از گمرك
پاسپورت
سند مالكيت خودرو
گواهينامه بين المللي رانندگي
و تكميل فرم هاي مربوطه

2.خروج از مرز: در مرحله خروج بايد پاسپورت، برگه كاپوتاژ و دفترچه شناسايى خودرو را به مأمورين گمرك ارائه دهيد. تاريخ، ساعت و مرز خروجى خودرو حتما بايد در برگه كاپوتاژ ثبت شوند. لازم به ذكر است كه مسافرين خودرو بايد به صورت شخصى و تكى از مرز خارج شوند. در هنگام خروج طبق قوانين كشور تركيه بايد ما به التفاوت بنزين موجود در باك خود را بپردازيد. اين مبلغ در حدود ٩هزار تومان بر حسب ليتر است.

3.در تركيه: بعد از خروج از مرز شما ميتوانيد به راحتى از سفر خود لذت ببريد و با رعايت قوانين و پيگيرى تابلوهاى راهنمايى رانندگى موجود در راه ها سفر مطمئنى را داشته باشيد.

نكته: شما بايد قبل از ورود به تركيه بيمه شخص ثالث داشته باشيد. اين بيمه را ميتوانيد هم در ايران از طريق بيمه ايران تهيه كنيد هم از طريق نمايندگى بيمه تركيه موجود در پايانه هاى مرزى. با اين تفاوت كه بيمه ايران با يورو از شما پول ميگيرد ولى در مرز لير پرداخت ميكنيد.