راندوو

راندوو
98.11.29

راندوو کلمه ای است که برای گرفتن وقت ملاقات از اداره ههاجرت ترکیه (türkiye il göç idaresi) به کار برده میشود. شما اگر به قصد اقامت (هر اقامتی اعم از دانشجویی, کاری, دائمی و…) به کشور ترکیه وارد میشوید باید این راندوو را بگیرید. وقتی شما راندوو میگیرید به معنی این است که یک روز مشخص معین میشود تا شما بتوانید مدارک لازم برای گرفتن کارت اقامت خود را به اداره مهاجرت ارائه دهید. اما راندوو چگونه کرفته میشود؟

شما باید راندوو را از طریق سایت اداره مهاجرت( (e-ikamet.goc.gov.trو با پر کردن فرم مخصوصو بگیرید.   پر کردن این فرم کار خیلی دقیق و حدودا وقت گیری است. کسی که فرم را پر میکند باید کاملا مسلط به یکی از دو زبان ترکی و یا انگلیسی باشد. این فرم مرحله به مرحله پیش میرود و اگر مرحله موجود درست و بدون غلط پیش نرود نمیتوانید به مرحله بعدی بروید. اگر فرم اشتباه و یا با کم و کسری پر شود پروسه تایید اقامت را به خطر میاندازد. شما هم خودتان میتوتنید فرم را پر کنید هم میتوانید این کار را به شرکت ها محول کنید. بعد از اتمام مرحه پرکردن فرم و بارگذاری فایل دیجیتال مددارک لازم سیستم به صورت اتوماتیک روز و ساعت معینی را برای شما به عنوان وقت ملاقات(راندوو) تعیین میکند. روز تعیین شده قابل تغییر نیست. اگر چه بنا به هر دلیلی نمیتوانید در وقت معین شده در انجا حاضر باشید باید قبل از روز معین شده راندوو را کنسل و دوباره اقدام به گرفتن آن نمایید. این سایت به خاطر شلوغ بودن و پر مصرف بودن آن گاهی دچار اختلال شده و کار شما را مختل میکند. در این زمان ها صبئر باشید و آرامش خود را حفظ کنید. اگر به صورت خانوادگی اقدام به گرفتن راندوو میکنید برای هر فرد خانواده (حتی نوزادان) باید به صورت جداگانه گرفته شود. روز راندوو هیچ مساحبه و یا سوال جوابی از شما نمیشود و شما میتوانید با خیال راحت و آرامش خاطر مراجعه کرده و مدارک خود را تحویل دهید.