دريافت اقامت از طريق يادگيرى زبان تركى

دريافت اقامت از طريق يادگيرى زبان تركى
98.12.02

دريافت اقامت از طريق ثبت نام در كلاسهاى تركى يكى از آسانترين و بدون دردسرترين راههاى موجود است. اگر قصد مهاجرت به تركيه را داريد، و يا ميخواهيد كسب و كارى در اينجا راه بياندازيد ميتوانيد در كلاسهاى تومر ثبت نام كنيد و علاوه بر يادگيرى زبان تركى، اقامت موقت دريافت كنيد و بدين طريق شرايط زندگى و كار را خودتان محك بزنيد. كلاسهاى تومر هم در موسسات خصوصى و هم در دانشگاه ها برگزار ميشوند. با ثبت نام در اين دوره ها نسبت به طول تدريس ميتوانيد مدت زمان ١سال تا ٢ سال اقامت دريافت كنيد. شما ميتوانيد بر اساس سطح نياز خود و قيمت هاى كلاسهاى موجود مناسبترين مورد را براى خود انتخاب كنيد. اين كلاسها در مدتهاى مختلف برگزار ميشوند و شما براى قبولى و دريافت مدرك معتبر بايد حداقل نمره ٦٥ از ١٠٠ را دريافت كنيد كه اين درجه B1 محسوب ميشود. بيشترين و بهترين درجه C1 ميباشد.