خريد و فروش خودرو

خريد و فروش خودرو
98.11.29

شما به ٢ طريق اصلى ميتوانيد در تركيه خودرو خريدارى كنيد و يا بفروشيد:

1.از طريق سايت هاى معتبر

2.نمايشگاه هاى خودرو

اگر از طريق سايت خريد و يا فروشى صورت ميگيرد تا مرحله رسمى شدن كار بايد دقت داشته باشيد و شرايط، ضوابط و تمامى جزييات به توافق رسيده و به صورت رسمى بين فروشنده و خريدار ذكر شود تا بعدا مشكلى پيش نيايد. لازم به ذكر است تمامى هزينه هاى قبل از فروش خودرو اعم از ماليات و جرايم و … به عهده فروشنده است. اگر از طريق نمايشگاه خريدارى و يا فروش انجام ميگيرد، شما بعد از پسنديدن خودرو در مورد عيب و ايراد ها و خصوصيات فنى خودرو از بنگاه اطلاعات دريافت ميكنيد. اين اطلاعات بايد شفاف و درست باشند. بعد از اين مرحله میتوانید به میل شخصی خود به كارشناسى فنى خودرو مراجعه كنيد اگر گفته هاى كارشناس با گفته هاى بنگاهى تطابق داشت كه هزينه پرداختى(حدود ١٥٠لير) به عهده شما ميباشد در غير اين صورت بنگاهى مسئول پرداخت هزينه ميباشد. بعد از اين مراحل زير طى ميشود:

1.مراجعه به نوترو يا همان دفتر ثبت اسناد: در اين مرحله هر دو طرف با هم به نوتر رفته و اولين مرحله به نام زدن خودرو با نوشتن قرارداد خريد/فروش شروع ميشود. در اينجا يك برگه مالكيت گذرا به شما داده ميشود.

2.مرحله بيمه كردن خودرو: شما با در دست داشتن برگه مالكيت به شركت بيمه مراجعه ميكنيد و ماشين را بيمه ميكنيد.اين بيمه اجبارى است. هزينه آن به طور ميانگين ١٠٠٠لير است ولى نسبت به مدل و حجم موتور خودرو متغير است.

3.گرفتن پلاك خودرو: بعد از مرحله بيمه شما ١ماه فرصت داريد كه پلاك خودرو را به نام خود دريافت كنيد. از طريق نزديكترين مركز پليس ميتوانيد اقدام به گرفتن پلاك كنيد كه البته قبل از اقدام حضورى بايد از سايت به صورت آنلاين راندوو(نوبت) دريافت كنيد.

لازم به ذكر است كه در تمامى اين مراحل داشتن پاسپورت و ورگى نوماراسى (شماره مالياتى) اجباری است.