انواع مدارس در تركيه

انواع مدارس در تركيه
98.11.29

اگر شما ساكن تركيه هستيد و يا مايل هستيد كه فرزند خود را به مدرسه اى در كشور تركيه بفرستيد بهتر است با دقت بيشترى اين مطلب را بخوانيد. سيستم آموزشى تركيه از لحاظ پايه هاى تحصيلى شبيه به ايران بوده و در آن دانش آموزان معمولاً در مدرسه كارهاى عملى بيشترى مرتبط با مهارتها و علايق خود انجام ميدهند. ساعت مدرسه ها متفاوت است و اكثراً از ساعت ٨:٣٠ الى ١٥:٤٥ ميباشد. به علاوه در نيمه دوم دى ماه ١هفته تعطيلات زمستانى دارند. در مدارس موجود در تركيه علاوه بر زبان دوم، زبان سوم و حتى گاها زبان چهارم هم تدريش ميشود.ايرانى ها در تركيه ميتوانند در مدرس انگليسى زبان، مدارس بين المللى ويا مدارس ايرانى موجود تحصيل كنند. منظور از مدارس بين المللى مدارس آمريكايى ميباشد. زبان تدريس و محاوره در اين مدارس انگليسى بوده و اكثراً براى بهبود پايه زبان دانش آموزان سعى ميشود از معلم هاى انگليسى زبان استفاده شود. اين مدارس (amerikan kolejleri) در آنكارا، ازمير و به خصوص استانبول به وفور يافت ميشوند.شهريه اين مدارس حدوداً از ١٠هزار دلار شروع ميشود و نسبت به شرايط و پايه آموزشى تغيير ميكند. مدارس دولتى تركيه در تمامى پايه ها كاملاً رايگان هستند ولى شما به صورت كاملاً اختيارى ميتوانيد هر مقدار مبلغ را به عنوان  كمك به مدرسه پرداخت كنيد. از طرفى شما ميتوانيد در كالج هاى تركيه (مدارس غيرانتفاعى) نيز تحصيل كنيد. در اين مدارس حداقل ٢ زبان خارجى تدريس ميشود و شهريه آنها بين ١٢-٣٠ هزار لير (سالانه) متغير است. براى ايرانى هاى ساكن تركيه مدارس ايرانى نيز موجود ميباشند. شهريه اين مدارس نيز در استانبول و ازمير حدود ٩٠٠ دلار ميباشد.