اشتباههاى بزرگ مهاجرت

اشتباههاى بزرگ مهاجرت
98.12.02

با افزايش تورم و سخت شدن زندگى در ايران، بيشتر مردم با هر بودجه و طبقه اى براى داشتن زندگى بهتر و با اميد به آينده اى بهتر بيشتر از قبل به مهاجرت فكر ميكنند. مهاجرت كار آسانى نيست و نيازمند بستر مناسب و فضاى عمل درست ميباشد. در اين مطلب سعى ميكنيم چندتا از رايجترين اشتباهات فكرى و عملى مهاجرت را توضيح دهيم:

١-وابستگى: اگر شما كسى هستيد كه چه از لحاظ عاطفى و چه از لحاظ عرفى (مخصوصاً عاطفى) شديداً وابسته به خانواده و نزديكان خود هستيد بهتر است فكر مهاجرت را از سر خود بيرون كنيد.

٢- نداشتن مقصد: شما بايد بدانيد كدام كشور شرايط و فرهنگ سازگار با شما را دارد. صرفا با خارج شدن از كشور خود نميتوانيد موفق شويد. بايد با دقت فكر كنيد و درباره كشور مقصد تصميم بگيريد.

٣-توانايى مالى: حتى اگر در كشور مقصد همه شرايط براى شما آماده باشد، نبايد ريسك كنيد. با اين پيش فرض جلو برويد كه حداقل ١سال قرار است بدون هيچ درآمدى از جيب خود خرج كنيد. چون هميشه شرايط قابل تغيير است.

٤-زبان: وقتى تصميم مهاجرت به يك كشور ديگر را داريد حداقل بايد در حد صحبتهاى روزانه زبان آنجا را بدانيد وگرنه با مشكل مواجه ميشويد. پس قبل از مهاجرت اقدام به يادگيرى زبان كشور مقصد بكنيد.

٥- اعتماد پوچ: وقتى فقط با حرف و تعريفهاى يك نفر يا گروه تصميم مهمى مانند مهاجرت گرفته ايد بايد بدانيد كه سخت در اشتباهيد. اگر به شما وعده هاى مختلف ميدهند، لازم است ما امكان تحقق اين وعده ها را از چند منبع تحقيق كنيد.

٦- فكرها و انتظارات بلند پروازانه: اگر فكر ميكنيد در عرض يك هفته بعد از مهاجرت مشكل مسكن، كار،زباو و … حل ميشود سخت در اشتباهيد! اينها پروسه هاى طولانى مدت هستند و شما براى هر كدام بيد قبلا بستر مناسبى آماده كنيد.