اجازه كار پزشكان و دندانپزشكان خارجى در تركيه

اجازه كار پزشكان و دندانپزشكان خارجى در تركيه
98.11.29

بر اساس پرسش زياد كاربران و مراجعان تصميم به شفاف سازى موضوع كار پزشكان خارجى در كشور تركيه گرفتيم؛

پزشكان و دندان پزشكان،رشته هاى پيراپزشكى و داروسازان خارجى اجازه كار  و استخدام دولتى نداشته و فقط ميتوانند در بيمارستان ها، كلينيك ها و مراكز درمانى خصوصى كار كنند. افرادى كه براى اولين بار تصميم به كار در تركيه دارند نبايد در كشور خود منع قانونى براى كار كردن در رشته مربوطه نداشته باشند. مرحله اول براى اخذ اجازه كار،ارائه مدارك لازم به وزارت بهداشت كشور تركيه جهت تاييد ميباشد. مهم ترين بخش اين كار معادل سازى (Denklik) مدارك فارغ التحصيلى از سازمان Yök (Yüksek Öğretim Kurulu) است. اين بخش به صورت ادارى و رسمى شامل ٢ مرحله است؛ اجراى قسمت اصلى اين كار بر عهده شوراى آموزش عالى تركيه (Yök) است. مرحله دوم شركت در آزمون تعيين سطح تخصصى است. اين آزمون STS نام دارد كه توسط سازمان سنجش تركيه (ÖSYM) و در سال ٢ مرتبه براى رشته هاى پزشكى و دندان پزشكى اجرا ميشود. زبان اين آزمون تركى بوده و به صورت كتبى انجام ميگيرد. براى كسب مدرك معادل (Denklik) موفقيت در اين آزمون، داشتن مدرك زبان انگليسى حداقل در سطح B1 و داشتن مدرك زبان تركى يا همان TÖMER الزامى ميباشد. براى گرفتن  Denklik ابتدا به صورت آنلاين و از طريق وبسايت رسمى سازمان YÖK بايستى اقدام به تشكيل پرونده و بارگذارى مدارك و سپس ارسال پستى ويا تحويل حضورى مدارك خود نماييد. زمان لازم براى بررسى مدارك ٤ تا ٦ ماه ميباشد. در صورت بروز مشكل سازمان براى حل آن با شما تماس خواهند گرفت. در صورت تكميل مدارك شما يك تاييديه معادل سازى دريافت ميكنيد. در اين ميان قبل از تاييد نهايى مدارك شما مجبور به تحويل نتيجه آزمون STS به  سازمانYÖK هستيد. پس از معادل سازى مدارك و گرفتن تأييديه ميتوانيد مجوز كارى خود را دريافت كنيد. مدارك لازم براى دريافت مجوز:١-درخواست يك مركز درمانى خصوصى در راستاى دعوت به كار. ٢-تأييديه مدرك پزشكى توسط شوراى آموزش عالى تركيه.

لازم به ذكر است كه پزشكان پناهنده شامل اين روال نميباشند.