آیا می توانم با ماشین شخصی خودم به ترکیه مهاجرت کنم؟

آیا می توانم با ماشین شخصی خودم به ترکیه مهاجرت کنم؟

بله!

شما می توانید با خودروی شخصی خود از طریق راه های زمینی و دریایی به ترکیه مهاجرت کنید.

خودرو می تواند تا شش ماه بدون مالیات در ترکیه باشد اما اگر قصد دارید خودروی خود را به مدت طولانی تری در ترکیه نگاه دارید، ملزم به پرداخت مالیات خواهید بود.