آتاتورک که بود

آتاتورک که بود
98.12.02

نام: مصطفى كمال
سال تولد:١٨٨١
محل تولد: شهر سلانيك در يونان امروزى
نام مادر: زبيده
نام پدر: عليرضا
وى در سال ١٩٠٢ از مكتب حربيه استانبول با درجه ستوانى و در سال ١٩٠٥ از آكادمى جنگ با درجه سروانى فارغ التحصيل شد. آتاتورك در جنگ جهانى اول به عنوان فرمانده لشكر ١٩ ارتش عثمانى طى نبرد شهر”چاناكّاله” حضور داشت، به خاطر موفقيت و تدبيرهاى بينظير شهرت يافت. پس از اين موفقيت به درجه ژنرالى ارتقاء يافت. هنگامى كه جنگ جهانى دوم به پايان رسيد با امضاء عهدنامه آتش بس موندروس خاك تركيه به اشتراك گذاشته ميشد. اما مصطفى كمال كه كنترل ارضاع را در دست داشت در ١٩مه ١٩١٩ به سامسون رفت و پايه هاى مبارزه ملى را بنا كرد. در ٥ اوت ١٩٢١ وى توسط مجمع به عنوان فرمانده كل قرا انتخاب شد. از وى به دليل تلاشهاى فراوانش در پيروزى در نبرد ساكاريا به عنوان جانباز تقدير شد. جمهوريت دولت تركيه با تلاش هاى آتاتورك بالاخره در ٢٩ اكتبر سال ١٩٢٣ و توسط شخص او اعلام شد. رئيس جمهور براى اولين بار در مقر جمهورى تركيه نشست. در سال ١٩٣٤ شوراى جمهورى تركيه لقب آتاتورك را به مصطفى كمال اعطا كرد. وى در ١٠نوامبر١٩٣٨ دار فانى را وداع گفت.